Để có thể trích xuất 1 hoặc nhiều Hyperlink trong file Excel để phục vụ công việc. Ta có thể áp dụng các phương pháp như sau:

PHƯƠNG PHÁP 1: Click trực tiếp

 • Mở file Excel.
 • Click trực tiếp vào ô có chứa Hyperlink. Trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge, v.v.) sẽ nhận diện và mở link lên.
 • Copy Hyperlink trong thanh Address bar của trình duyệt.

PHƯƠNG PHÁP 2: Sử dụng menu Insert

 • Mở file Excel. Chọn ô có chứa Hyperlink
 • Truy cập vào menu Insert > Link > Insert Link…
 • Copy Hyperlink trong phần Address

PHƯƠNG PHÁP 3: Sử dụng chuột phải

 • Mở file Excel
 • Chuột phải vào ô có chứa Hyperlink, chọn Edit Hyperlink…
 • Copy Hyperlink trong phần Address

PHƯƠNG PHÁP 4: Sử dụng phím tắt

 • Mở file Excel
 • Chọn ô có chứa Hyperlink. Nhấn Ctrl + K
 • Copy Hyperlink trong phần Address

PHƯƠNG PHÁP 5: Sử dụng VBA (áp dụng cho nhiều Hyperlink)

 • Mở file Excel
 • Nhấn Alt + F11 để truy cập vào Visual Basic Editor
 • Chọn menu Insert > Module
 • Copy đoạn code sau vào khung soạn thảo

Sub ExtractURL()

Dim rng As Range

For Each rng In Selection
rng.Offset(0, 1).Value = rng.Hyperlinks(1).Address
Next rng
End Sub

 • Tắt Visual Basic Editor, sau đó tô chọn các ô có chứa Hyperlink cần trích xuất
 • Bấm Alt + F8, chọn Macro name là ExtractURL. Chọn Run.
 • Hyperlink sẽ được trích xuất ở ô bên cạnh đường link. Copy và lưu lại kết quả

PHƯƠNG PHÁP 6: Sử dụng VBA tạo hàm riêng trích xuất Hyperlink (áp dụng cho nhiều Hyperlink)

 • Mở file Excel
 • Nhấn Alt + F11 để truy cập vào Visual Basic Editor
 • Chọn menu Insert > Module

Function GetURL(cell As Range)
GetURL = cell.Hyperlinks(1).Address
End Function

 • Tắt Visual Basic Editor. Sau đó ở ô bên cạnh ô có Hyperlink cần trích xuất gõ vào cú pháp: =GetURL(ô có chứa Hyperlink).
 • Kéo chọn hết các dòng cần trích xuất Hyperlink. Copy và lưu lại kết quả.

Chúc các bạn thao tác thành công !