Ngày nay Zalo là trình nhắn tin được sử dụng rất phổ biến cộng đồng người Việt Nam. Vấn đề sao lưu tin nhắn Zalo cũng được rất nhiều người quan tâm. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sao lưu dữ liệu trong Zalo. Tuỳ từng trường hợp mà các bạn có thể áp dụng để bảo vệ dữ liệu tin nhắn Zalo của mình.

Cách 1: Sử dụng tiện ích có sẵn của Zalo

Xuất dữ liệu

 • Mở Zalo, chọn Cài đặt > Lưu trữ > Xuất dữ liệu.
 • Chọn các mục dữ liệu (Tin nhắn, Hình ảnh, Tập tin, Video) cần sao lưu.
 • Chọn Thay đổi để chọn đường dẫn lưu file backup Zalo.
 • Truy cập vào ổ đĩa khác ngoài C, tạo một thư mục lấy tên là BK Zalo.
 • Bấm Xuất dữ liệu để Zalo tiến hành tạo file sao lưu.
 • Tuỳ kích thước dữ liệu Zalo nhiều hay ít mà quá trình sao lưu sẽ mất nhiều thời gian.
 • File sao lưu sẽ được lưu ở thư mục BK Zalo.

Nhập dữ liệu

 • Mở Zalo, chọn Cài đặt > Lưu trữ > Nhập dữ liệu.
 • Chọn mục Chọn File, tìm đến file đã sao lưu trước đó ở thư mục BK Zalo.
 • Bấm Nhập dữ liệu để Zalo tiến hành nhập dữ liệu từ file sao lưu vào.
 • Tuỳ kích thước file sao lưu Zalo nhiều hay ít mà quá trình phục hồi sẽ mất nhiều thời gian.
 • Sau khi hoàn tất sao lưu dữ liệu trong Zalo, tiến hành thoát hẳn Zalo rồi mở lại để cập nhật tin nhắn cũ từ file sao lưu.

Trường hợp không thể thực hiện cách 1 do kích thước dữ liệu Zalo quá lớn thì làm theo cách 2.

Cách 2: Sử dụng liên kết tượng trưng (Symbolic link)

 • Thư mục chứa dữ liệu Zalo có đường dẫn mặc định như sau:

C:\Users\[Tên Người Dùng]\AppData\Local\ZaloPC

 • Thư mục ZaloPC chỉ thấy được khi bật chế độ hiển thị thư mục và file ẩn.
 • [Tên người dùng] là tên tài khoản đăng nhập máy tính.
 • Truy cập theo đường dẫn này, đổi tên thư mục ZaloPC thành ZaloPC_BK.
 • Tạo thư mục ZaloPC ở ổ đĩa khác theo ý muốn. Ví dụ tạo thư mục ZaloPC ở ổ D. Khi đó đường dẫn thư mục ZaloPC mới có dạng:

D:\ZaloPC

 • Copy hết toàn bộ thư mục trong thư mục ZaloPC_BK từ C qua thư mục ZaloPC ở D.
 • Vào Command Prompt với quyền Administrator gõ dòng lệnh theo cấu trúc sau:

mklink /j “Đường dẫn ZaloPC cũ” “Đường dẫn ZaloPC mới”

 • Ví dụ:

mklink /j “C:\Users\test\AppData\Local\ZaloPC” “D:\ZaloPC”

=> Lệnh này sẽ ánh xạ thư mục ZaloPC từ ổ C của tài khoản TEST sang thư mục ZaloPC ở ổ D.

 • Hoàn tất, từ giờ về sau dữ liệu của Zalo thay vì lưu ở ổ C theo đường dẫn mặc định thì sẽ được lưu qua ổ D:\ZaloPC.

Video hướng dẫn