Ngoài việc tạo máy ảo bằng Hyper-V của Windows 10. Còn có chương trình VMWare Player miễn phí giúp ta tạo máy ảo hỗ trợ cài đặt tốt nhiều hệ điều hành khác nhau.

Giải pháp

Tải về VMWare Player theo đường link sau:

https://www.vmware.com/go/getplayer-win

1. Cài đặt

  • Chạy file VMware-player-16.1.2-17966106.exe.
  • Giao diện cài đặt hiện ra. Chọn Next.

  • Check chọn như hình. Sau đó chọn Next.

  • Chọn Next.

  • Bỏ check như hình. Sau đó chọn Next.

  • Chọn Next.

  • Chọn Install.

  • Chờ cài đặt hoàn tất. Chọn Finish.

2. Khởi chạy chương trình.

  • Chạy chương trình. Chọn Continue.

  • Chọn Finish. Hoàn tất quá trình cài đặt chương trình VMWare Player miễn phí.

Chúc các bạn thao tác thành công !

Tham khảo thêm bài viết cài đặt Hyper-V trên Windows 10 tại đây:

http://localhost:8088/wordpress/thiet-lap-hyper-v-tren-windows-10/